Supraveghere

Unitatea asigură supravegherea continuă a beneficiarilor din toate punctele de vedere: monitorizarea permanenta în vederea prevenirii situațiilor care pun în pericol siguranța personală și integritatea fizică, supravegherea stării de sanitate și a oricăror modificări de comportament, supravegherea în timpul servirii mesei, al administrării medicației și chiar supravegherea pe timp de noapte cu personalul angajat care lucrează în ture.