Consiliere psihologică și suport emoțional

Beneficiarii admiși în unitate sunt evaluați din punct de vedere al statusului bio-psiho-social, al stării de sanitate și gradului de autonomie păstrată, al capacității de comunicare, relațiilor familiale și sociale, nivelului de educație, situației socio-economice, nevoilor speciale de tratament, nevoilor educaționale, culturale, spirituale, vocaționale, riscurilor posibile și eventualelor dependente (alcool, tutun, etc.). Se acordă activități de consiliere constând în suport moral și spiritual, discuții cu caracter consultativ, adaptate nevoilor.

Se asigură terapie privind dezvoltarea autonomiei personale, educarea autocontrolului emoțional și comportamental, formarea și cultivarea relațiilor pozitive precum și terapie ocupațională, de socializare și petrecere a timpului liber.