"UBI BENE IBI DOMUS"

U.A.M.S. Agigea

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea, instituție publică de interes local cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Constanța, asigură servicii de îngrijire, medicale și sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale.

U.A.M.S. Agigea a fost înființată prin H.C.J.

Beneficiarii serviciilor acordate în cadrul unității sunt persoane cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

UAMS Agigea

Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea are o capacitate de 61 de paturi – conform autorizației sanitare de funcționare și asigură servicii medicale, servicii de îngrijire și servicii sociale persoanelor cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

UNITATEA DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ AGIGEA ESTE ORGANIZATĂ FUNCȚIONAL ASTFEL:

  • COMPARTIMENTUL MEDICAL ȘI DE ÎNGRIJIRE;
  • COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV ȘI DE DESERVIRE;
  • COMPARTIMENTUL FINANCIAR-CONTABIL;
  • COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE – SALARIZARE;
  • COMPARTIMENT JURIDIC ȘI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ;