ASISTENȚĂ 24/24

Pacienții beneficiază de supraveghere continuă întrucât compartimentul medical și de îngrijire lucrează în ture asigurând astfel permanență în activitatea desfasurată

SERVICII COMPLETE

Pacienților internați în unitate le sunt asigurate servicii complete de îngrijire, de asistență medicală, consiliere psihologică și suport emoțional

conditii-confort

CONDITII EXCELENTE DE CONFORT

Spații curate, igienă personală, socializare, activități de relaxare și reabilitare, plimbare în aer liber, spațiu verde

Noutăți

15 ani de excelență în servicii medico-sociale

U.A.M.S. Agigea

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială Agigea funcționează în baza Hotărârii nr. 102/ 31.07.2003 a Consiliului Județean Constanța și conform Hotărârii de Guvern nr. 412/ 2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-socială.

Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea are o capacitate de 61 de paturi – conform autorizației sanitare de funcționare și asigură servicii medicale, servicii de îngrijire ți servicii sociale persoanelor cu afecțiuni cronice care necesită permanent sau temporar supraveghere, asistare, îngrijire, tratament și care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să își asigure nevoile sociale, să își dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrare socială.

UAMS Agigea
Activitățile noastre

Servicii oferite

icon servicii

Îngrijire și asistență medicală

Îngrijire și asistență medicală

icon servicii

Îngrijire personală

Îngrijire personală

icon servicii

Consiliere psihologică și suport emoțional

Consiliere psihologică și suport emoțional

icon servicii

Cazare pe perioadă nedeterminată

Cazare pe perioadă nedeterminată

icon servicii

Servirea mesei și curețenia

Servirea mesei și curețenia

Despre noi

Obiective și principii

Obiectivul urmărit este acela de a familiariza pe cât posibil beneficiarii proveniți din medii diferite cu modul de viață desfățurat într-o unitate medico-socială, arătându-le într-un mod cât mai pertinent posibilitățile și limitele, drepturile și obligațiile, avantajele și dezavantajele care survin în urma adoptării acestui stil de viață.

Pentru viitor, Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea are în vedere ca și până în prezent, asigurarea de servicii socio-medicale de specialitate la standardele de calitate cerute de normele legale în vigoare și îmbunătățirea continuă a serviciilor oferite beneficiarilor prioritare fiind: supravegherea, asistarea, îngrijirea și tratamentul persoanelor cu diverse afecțiuni, persoane care datorită unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială nu au posibilitatea să îşi asigure nevoile sociale sau să îşi dezvolte propriile capacități şi competențe pentru integrare socială.

Alte obiective urmărite:

icon-pharmacy

Asigurarea drepturilor și siguranța beneficiarilor

icon-pharmacy

Creșterea calității serviciilor

icon-pharmacy

Reabilitarea pe cât posibil a persoanelor asistate prin diverse tipuri de terapie

icon-pharmacy

Reabilitarea și renovarea pe cât posibil și în funcție de necesitate a spațiilor în care se desfășoară activitatea serviciilor medico-sociale

Principiile pe care se bazează serviciile medico-sociale oferite de Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea sunt în conformitate cu Ordinul nr. 29/ 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protective al copilului si altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat si cantinele sociale:

icon-pharmacy

Informarea beneficiarilor/ potențialilor beneficiari / reprezentanților legali / membrilor de familie cu privire la serviciile oferite

icon-pharmacy

Evaluarea nevoilor individuale ale beneficiarilor

icon-pharmacy

Îngrijire personală a beneficiarilor

icon-pharmacy

Asigurarea unui mediu de viață sigur și adaptat nevoilor beneficiarilor

icon-pharmacy

Respectarea drepturilor beneficiarilor și a eticii profesionale a personalului angajat

icon-pharmacy

Respectarea prevederilor legale privind organizarea și funcționarea activităților din cadrul instituției

Criterii de eligibilitate

Admiterea beneficiarilor în unitate se face avându-se în vedere următoarele criterii de prioritate:

În cazul în care criteriile de prioritate sunt îndeplinite simultan de mai multi solicitanți, se va decide motivate pentru care dintre aceștia se propune acordarea de servicii de îngrijire în unitate, în următoarea ordine:

Dosarul de internare

Dosarul de internare a beneficiarului va cuprinde:

În urma admiterii internării unui beneficiar în Unitatea de Asistență Medico-Socială Agigea, în baza Deciziei de admitere, pentru fiecare beneficiar se va întocmi un număr de trei dosare (dosarul personal, dosarul de acordare servicii sociale, dosarul medical).

banner-callus

Doriți să aflați starea pacientului?

se pot afla detalii privind starea pacientului la numărul de telefon:

de asemenea se pot efectua vizite în unitate cu respectarea următorului program:

Marți și Joi în intervalul orar 10:00 – 12:00,
Sâmbătă și Duminică în intervalul orar 14:00 – 17:00